پیامدهای زورگویی در محیط کار

نویسنده: شری گولدمن با بازنگری راشل گولدمن

چنان چه شما هدف زورگویی در محیط کار هستید، احتمالا هر هفته را با دلشوره آغاز می کنید. سپس روزها را تا پایان هفته یا تعطیلات بعدی شمارش می کنید. رفتار نامناسب ناشی از زورگویی بزرگسالان ممکن است شامل موارد زیر باشد: سرزنش شدید افراد/ از بین بردن اعتبار/ استثنا قائل شدن/ تذکرهای متلک آمیز دادن/ انتقاد ناعادلانه کردن/ نویسندگان در این مقاله می کوشند با برشمردن این موارد به پیامدهای زورگویی از جمله تنش روانی، اضطراب، حمله عصبی، بدخوابی، فشار خون بالا و زخم معده بپردازند.

برای مطالعه متن بر روی فایل زیر کلیک کنید.


  • نوشته های مرتبط

© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB