عصب شناسی اجتماعی: مغز انسان به منزله ی یک نگاره ی فرهنگی

نویسنده: exploringyourmind

مدت‌ها است عصب‌شناسی در حال آشکار ساختن اطلاعات ناشناخته‌ای درباره‌ی مغز بوده است. این تا بدان حد است که صِرف نگاه به آن از منظر زیست‌شناختی چیستی آن را محدود می‌سازد. جدای از آن، موجب می‌شود ارزش فرهنگی آن، که حائز اهمیت بالا است، از دست برود. به همین علت است که حوزه‌هایی هم چون عصب‌شناسی اجتماعی علاقه‌ی خود را بر همان سیناپس‌های میان فرآیندهای ذهنی و عملکِردهای اجتماعی متمرکز می‌کنند. بسیاری از روانشناسانِ عصب‌شناس جانب‌دار پیوند تمامی پژوهش‌های علمی پیرامون مغز با یکدیگر هستند. در حقیقت، امروزه شنیدن اصطلاح‌هایی ازجمله ”اقتصاد مبتنی بر عصب‌شناسی“ ،”آموزش وپرورش مبتنی بر عصب‌شناسی “، ”بازاریابی مبتنی بر عصب‌شناسی “، یا ”زبان‌شناسی مبتنی بر عصب‌شناسی “معمول است. منظر چند رشته‌ای می‌تواند کمک شایانی به افزایش دانش ما کند. می‌توان گفت حوزه‌هایی هم چون عصب‌شناسی اجتماعی منبع‌هایی ضروری برای درک فرآیندهای مهمی هم چون رفتار اجتماعی، پرخاشگری و خشونت، تنش و همدلی هستند.

برای خواندن متن مقالبه پوشه زیر را باز کنید
عصب‌شناسی_اجتماعی_مغز_انسان_به‌منزله‌ی_یک_نگاره‌ی_فرهنگی.pdf


  • نوشته های مرتبط

© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB