چرا فروید یک انقلابی بود؟

نویسنده: .....

فروید بنیادهای روان شناسی را به لرزه درآورد. وی با ایجاد چندین مکتب فکری دست بدین کار زد. بسیاری از روانپزشکان هنوز از این مکتب های فکری پیروی می کنند. بدین معنا، فروید در شیوه ی نگرش خویش به انسان و ذهنِ ما یک انقلابی بود. چرا فروید یک انقلابی بود؟.pdf در این مقاله، ما چندان قصد نداریم بر سهم او ( در روانشناسی) مترکز شویم. بلکه، در بر آنیم به این امر بپردازیم که چرا او یک انقلابی شد. ما هم چنین خواهیم دید چرا او اکنون نیز یک شخصیت برجسته است. فروید هنوز یک شخصیت مهم در تاریخ روانشناسی است. حتی می توان گفت تاثیر فروید بر روانشناسی هم سنگ تاثیر کپرنیک بر چگونگی نگاه ما به گیتی، هنگامی که وی کشف کرد خورشید مرکز عالم است و نه زمین. چنان چه شما با ما هم عقیده اید، بیایید نگاهی به این شخصیت تاریخی بیاندازیم.


توجه: برای مطالعه بهتر فایل pdf  زیر را دانلود کنید

چرا فروید یک انقلابی بود؟.pdf


منبع

https://exploringyourmind.com/why-freud-revolutionary/


  • نوشته های مرتبط

© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB