چگونه مارکس بخوانیم

نویسنده: پیتر آزبورن

چگونه ميتوان فارغ از شرح و تفسيرهاي خودسرانه و دلبخواهي و گاه يكسر گمراه كننده، خواننده را يكراست رودرروي حاصل انديشه و آثار نويسنده و متفكر موردبحث قرار داد.


 چگونه ميتوان فارغ از  شرح و تفسيرهاي خودسرانه و دلبخواهي و گاه يكسر گمراه كننده، خواننده را يكراست رودرروي حاصل انديشه و آثار نويسنده و متفكر موردبحث قرار داد. و مگر نه اينست كه اگر با واژگان، مفاهيم و نحوه ي استدلال هر نويسنده برخورد دست اول داشته باشيم به يقين ميتوانيم دريابيم كه چگونه بخوانيم، و در نتيجه به خوانشي متكي به خود دست يابيم. پيتر آزبورن، استاد فلسفه اروپايي مدرن دانشگاه ميدل سكس لندن، با نحوه ي نگرشي متفاوت به كارل ماركس، خواننده را سرراست با جهان پرشگفت متن هاي او آشنا مي كند.  
 چگونه مارکس بخوانیم
نویسنده: پیتر آزبورن
مترجم: اکبر معصوم بیگی
نشر: گل آذین


  • نوشته های مرتبط

© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB