کتاب نامه

نگاهی به رمان کافکا در ساحل اثر: هاروکی موراکامی/حلول از حصار تن به دنیای نو

نام نویسنده :فریبرز مسعودی

رمان "کافکا در ساحل" دو داستان مجزا و چندین داستان و رویدادهای متفاوت را درزمان ها و مکان های متفاوت بازگوی می کند که در یک بازه زمانی حدودآ 50-60 ساله در چند نقطه در ژاپن سده بیستم روی می دهد. شخصیت ها و رویدادها اگرچه در ظاهر بی ربط هستند و حتی در یک دوره همزمان نیز روی نمی دهند ولی هریک تکمیل کننده دیگری است، نه همچون قطعه های یک پازل مسطح بلکه مجموعه ای از روندهایی هستند که فضای چند بعدی ژاپن میلیتاریست را در حین پرتاب به جهان سرمایه داری در بازه زمانی سال های جنگ دوم جهانی تا سال های اخیر در پیش چشم خواننده شکل دهند. نویسنده با تیزهوشی روایتی سوررئال را برای تجسم داستان برگزیده تا بر این زمینه واقعی ترین تراژدی های قرن را باورپذیر سازد. شخصیت ها نه به عنوان ابژه هایی در یک بستر تقدیرگرایانه بلکه با کنشمندی خود به استقبال تقدیر می روند تا کنشگر واقعیت هایی باشند که خود در آفرینش آن ها نقش داشته اند. از این رو با خواندن رمان شاهد یکی از جلوه های اصیل هنر یعنی بیان آگاهی جمعی بین چند شخصیت اصلی یعنی کافکا سامورا پسر نوجوان و شخصیت اصلی داستان، ناکاتا مرد شصت ساله ای که در طول جنگ حافظه اش را از دست داده، خانم سائکی مادر یا معشوق کافکا؛ هوشینتو جوان راننده؛ اوشیما کتابدار و یاری دهنده کافکا سامورا در روندهای تاریخی هستیم که جهان بینی تدریجی این کنشگران را در مواجهه با خشونت میلیتاریست های ژاپنی که سمبل آن در وجود جانی واکر گربه کش و پدر کافکا متجلی شده است بر می سازد.

توضیحات بیشتر

چگونه مارکس بخوانیم

نام نویسنده :پیتر آزبورن

چگونه ميتوان فارغ از شرح و تفسيرهاي خودسرانه و دلبخواهي و گاه يكسر گمراه كننده، خواننده را يكراست رودرروي حاصل انديشه و آثار نويسنده و متفكر موردبحث قرار داد.

توضیحات بیشتر

دمکراسی کربنی

نام نویسنده :تیموتی میچل

نفت از زمان پیدایش آن همیشه یکی از مسایل محوری برای رقابت قدرت های بزرگ جهانی برای کسب هژمونی و گسترش سلطه آن ها بر جهان بوده است. این کتاب نویسنده به تاریخ پیدایش نفت و رقابت های خانمان سوز بر سر جریان نفت و هژمون های جهانی می پردازد.

توضیحات بیشتر

مقالاتی در باره جامعه شناسی سیاسی ایران

نام نویسنده :یرواند آبراهامیان

پروفسور یرواند آبراهامیان بابرسی جدیدی که در جامعه ایران پیش از انقلاب مشروطه انجام داده دیدگاه نویی درباره شیوه تولید آسیایی و نقش دیوانسالاری در ایران دوره قاحار اطلاعاتی به دست می دهد.

توضیحات بیشتر

© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB